Veelgestelde vragen (FAQ)

Welke info is nodig om iemand op de wachtlijst te plaatsen?

In de eerste plaats is de naam en geboortedatum het belangrijkste. Daarna is kort wat info over de huidige toestand nodig om een inschatting te kunnen maken van de hoogdringendheid.

Is een doorverwijzing vanuit het ziekenhuis nodig?

Neen, geïnteresseerden kunnen steeds contact met ons opnemen met de vraag naar info voor een opname. Dit is dus ook perfect mogelijk vanuit een thuissituatie of een verblijf in een ander woonzorgcentrum.

Is revalidatie mogelijk bij jullie?

Ons team bevat ook kinesisten, revalidatie is dus zeker mogelijk tijdens een verblijf. Vanaf 2018 zijn er 3 erkende plaatsen voor kortverblijf.

Hoe verloopt een opname?

Na het eerste contact wordt een kennismakingsmoment afgesproken om administratieve gegevens te noteren, de huidige situatie kort te bespreken, de mantelzorgers te leren kennen en onze werking toe te lichten.
Bij bevestiging van de opname wordt er een opnamedatum gepland en doorgegeven aan de betrokken partijen.
Op de dag van de opname ontvangt de sociale dienst de nieuwe cliënt samen met de mantelzorgers. Onze nieuwe cliënt en de mantelzorgers kunnen kennismaken met de medewerkers en de infrastructuur. Daarna worden ook de opnamedocumenten overlopen en ondertekend.

Wie tekent het contract?

Om alles vlot te laten verlopen is er steeds een derde persoon nodig die volmacht heeft over de bankrekening en de opvolging van de betalingen op zich neemt
De cliënt kan dus niet zelf een contract ondertekenen. Indien er geen familieleden of mantelzorgers zijn die volmacht hebben zal de procedure bewindvoering worden opgestart.