24 jul 2015

Woonzorgcentrum Goudblomme is pionier PREZO Woonzorg

Op 18 juni 2015 ontving woonzorgmanager Rudi Janssen de oorkonde van minister Jo Vandeurzen.


Op 18 juni 2015 nam woonzorgmanager Rudi Janssen van GZA woonzorgcentrum Goudblomme trots de oorkonde "Pionier PREZO Woonzorg" in ontvangst van minister Jo Vandeurzen.

WZC Goudblomme kiest voor excellentie in zorg en beleid.

Als pilootvoorziening levert wzc Goudblomme een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitsbeleid in de Vlaamse woonzorg.

In een PREZO woonzorgcentrum draait alles om goede zorg en dienstverlening.  Hier wordt geluisterd naar bewoners en hun naasten, en wordt terdege rekening gehouden met wat zij verwachten en wensen.

Een PREZO woonzorgcentrum ademt kwaliteit uit in al zijn vezels. Door voor PREZO woonzorg te kiezen engageren het bestuur en de directie van dit woonzorgcentrum zich samen met alle medewerkers om cliëntgerichte zorg levend en zichtbaar te maken.

Zowel al bewoner, naaste, medewerker, directie en bestuurder kan je hier open spreken over wat kwaliteit voor jou is. Hier wordt elke dag geprobeerd om "de goede dingen goed te doen".

Zorgnet-Icuro en Perspekt danken uitdrukkelijk woonzorgcentrum Goudblomme voor de geleverde inspanningen.