15 mei 2014

Nieuw woonzorgcentrum op het Antwerpse Kiel

GZA Woonzorggroep start in het najaar van 2014 met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum op het Antwerpse Kiel.


Samen bieden de negen huizen van GZA Woonzorggroep een thuis en gepersonaliseerde zorg op maat aan meer dan 700 ouderen in de Antwerpse regio. Zij kunnen terecht in De Bijster (Essen), De Eeckhof (Antwerpen), De Swane (Antwerpen), De Zavel (Antwerpen), Goudblomme (Antwerpen), Sint-Bavo (Wilrijk), Sint-Camillus (Antwerpen), Sint-Gabriël (Antwerpen) en Sint-Vincentius (Kalmthout) voor kortverblijf, dagverblijf, eenheden voor beschermd wonen en assistentiewoningen.

De vergrijzing van onze maatschappij kent geen vertraging. Tegelijkertijd krijgen we steeds betere inzichten in hoe we optimale zorg kunnen bieden. Om deze zorg ook te kunnen aanbieden, gaan we in het najaar van 2014 van start met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum op het Antwerpse Kiel: Hollebeek.

Een nieuwe thuis

Hollebeek zal verschillende diensten aanbieden. Het wil in kleine leefgroepen een thuis bieden aan mensen met dementie, maar evengoed aan mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek. Het centrum zal ongeveer 8 100 m² groot zijn en plaats bieden aan 117 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden en een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden.
Naast het woonzorgcentrum worden er tevens 60 assistentiewoningen gebouwd op de nieuwe site.

Het volledig nieuwe woonzorgcentrum zal gelegen zijn tussen de Waarlooshofstraat en de Bosschaertstraat. Het project werd definitief goedgekeurd door het VIPA (Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). De start van de bouw is voorzien voor het najaar van 2014 en we verwachten het project tegen het voorjaar van 2017 te kunnen opleveren. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum zal 18,5 miljoen euro kosten, waarvan Vlaamse overheid ongeveer 60% financiert. De assistentiewoningen zullen 9,5 miljoen euro kosten en volledig uit eigen middelen worden betaald.

Een multifunctionele thuis

Het nieuwe gebouw krijgt een gebogen vorm en bestaat uit vijf verdiepingen. Het gelijkvloers is voorbestemd voor gemeenschappelijke diensten, zoals de keuken, kapper, ergo en kinesitherapie. Ook het dagverzorgingscentrum, met eigen ingang, zal zich hier bevinden. De vier bovenliggende verdiepingen bieden elk onderdak aan vier afdelingen van 30 woongelegenheden. Tot slot komt er een ondergrondse parking voor 72 auto’s en 60 fietsen.

We willen Hollebeek uitdrukkelijk integreren in de nabije omgeving. Zo zal er onder andere vanuit de cafetaria zicht zijn op het park en zijn ook hier de buurtbewoners van harte welkom in de cafetaria.