25 nov 2016

ECD Orion ism PNG stelt resultaten van nieuw project voor

Armoede en dementie: dubbele pech?


Lopen mensen in armoede meer risico op dementie? Of komen mensen door die dementie net in armoede terecht? En wat als de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger in armoede moeten leven? Met deze en andere vragen stapte ECD Orion ism PGN in 2015 naar PSC Open Huis en Centrum Kauwenberg, twee verenigingen waar armen het woord nemen. Twee jaar later stellen de projectpartners de resultaten van deze samenwerking voor in een symposium op dinsdag 29 november 2016.

Van armoede naar dementie.

Voelen dat er iets mis is. Weten dat je tests moet laten doen. Maar je hebt het geld niet. Niet alleen blijkt dat mensen die in armoede leven niet alleen een groter risico op dementie lopen, maar dat ze ook minder deskundige hulp krijgen. Tijdens hun dementieproces herbeleven ze bovendien hun miserie. Een mantelzorger die in armoede leeft, heeft minder draagkracht. Als je leven grotendeels bestaat uit overleven, is mantelzorg een extra zware taak. Het dossier Armoede en Dementie bundelt de ervaringen van deelnemers van een focusgroep en vult ze aan met een literatuurstudie en feedback van enkele wetenschappers.

Van dementie naar armoede.

“Armoede kan je leren. Dementeren niet.” Vroeger verdiende An best veel centen, vertelt ze. Maar toen werd ze ziek. An lijdt aan jongdementie.
Personen met dementie zijn kwetsbaarder dan voordien. Bovendien vertonen ze door hun ziekte vaak ongeremd gedrag.  Wanneer de omgeving hen geen bescherming biedt, komen deze mensen  snel in financiële armoede terecht. Ook sociaal verarmt het leven want van zodra de woorden armoede en dementie vallen, blijkt iedereen weg te blijven.

Symposium

Op dinsdag 29 november brengt het ECD Orion ism PGN samen met haar partners de dubbele problematiek van armoede en dementie onder de aandacht. Op het programma staat de voorstelling van de resultaten van het onderzoek en het vormingspakket. Dit wordt gevolgd door een debat en de voorstelling van de film "Armoede en Dementie: dubbele pech." Gastheer is Dimitri Leue. Meer informatie over het programma vindt u hier.

GZA

ECD Orion ism PNG is een autonoom expertisecentrum, ondergebracht onder de vzw GZA. GZA Woonzorggroep biedt in acht huizen een thuis aan meer dan 800 ouderen in de Antwerpse provincie. Zij kunnen terecht in De Bijster (Essen), De Eeckhof (Antwerpen), De Zavel (Antwerpen), Goudblomme (Antwerpen), Sint-Bavo (Wilrijk), Sint-Camillus (Antwerpen), Sint-Gabriël (Antwerpen) en Sint-Vincentius (Kalmthout) voor een gepersonaliseerde zorg op maat. Oudere personen met dementie maken de meerderheid van onze bewoners uit.