Prezo & projecten

PREZO: Analyse met het oog op gerichte actie tot verbetering

Om een goed zicht te krijgen op mogelijke bijsturingen is een meer volledige en diepgaande analyse van de situatie achter de cijfers nodig.

GZA Woonzorggroep heeft ervoor gekozen die analyse op een gestructureerde wijze aan te pakken via PREZO Woonzorg.

Een van onze centra, WZC Goudblomme, werkt sinds 2013 met 17 andere woonzorgcentra als piloot mee aan dit door Zorgnet Vlaanderen ontwikkelde kwaliteitssysteem. Hun ervaring leert ons dat PREZO als instrument onze visie ondersteunt dat het welbevinden van de bewoner centraal staat. Concreet betekent dit dat we met Prezo onze werking analyseren vanuit het resultaat voor onze bewoner. "Wat ervaart de bewoner in de praktijk ?" Dit is voor ons de belangrijkste vraag waaruit we vertrekken om tot verbetering te komen.

Zo buigt de centrale stuurgroep kwaliteit met vertegenwoordigers van onze negen centra zich momenteel over de cijfers rond de valincidenten en onderzoekt zij via welke acties we de bewoners nog beter kunnen behoeden voor valincidenten. Een verduidelijking van de visie en de richtlijnen op het vlak van het beantwoorden van beloproepen is als voornaamste actie weerhouden. Ook het uitwerken en in praktijk toepassen van een bruikbaar instrument voor het inschatten van de risico’s op vallen moet bijdragen tot een betere valpreventie.

Naast de gezamenlijke acties die we als GZA Woonzorgroep ondernemen om de kwaliteit in al onze centra te ondersteunen en te verhogen, mogen onze bewoners erop rekenen dat elk woonzorgcentrum de individuele indicatoren onder de loep neemt en de eigen werking blijvend evalueert en analyseert. Een voorbeeld vormen de initiatieven die genomen worden om het medicatieverbruik van de bewoner samen met de arts en apotheker door te lichten en waar relevant het medicatieplan in overleg met de bewoner of familie aan te passen.

Continu verbeteren blijft ons streven, niet om goed te scoren bij  de overheid maar met als voornaamste reden een goed ‘cijfer’ vanwege onze bewoners.

Voor meer informatie over de Vlaamse kwaliteitsindicatoren en PREZO kunt u contact opnemen met onze manager beleidsondersteuning Ellen Moermans op het nummer 03 247 02 92 of ellen.moermans(at)gza.be