Doelgroep

Deze woonvorm is geschikt voor 65 plussers die nog zelfstandig kunnen wonen. Voor continue zorg doet u beroep op thuisverzorgingsdiensten.

In geval van noodsituaties kan u via het aanwezige alarmsysteem in de flat, beroep doen op gekwalificeerde medewerkers van het nabije woonzorgcentrum.